Трейдбилд ЕООД

Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

  "ТРЕЙДБИЛД“ ЕООД е българска строителна компания специализирана в:

  • Строителство
  • Довършителни работи
  • Реконструкции и модернизации на сгради

   Фирмата е на пазара от 2015 г. и е обединила опита и знанието на млади специалисти от водещи строителни фирми в същия пазарен сектор.

В работата си съчетаваме знания, младост, иновативност, креативност и експертност.

Основната ни цел е качеството и вниманието към всеки детайл, затова се развиваме непрекъснато, налагайки се на пазара.

Ние уважаваме нашите клинетите и се стремим към непрекъснато усъвършенстване. Отворени сме за новите техники и технологии в бранша.

   Нашата компания се стреми да отговори на всички нужди на нашите клиенти, както и на бизнес партньори по отношение на доставката, дизайна,  и ценообразуването на нашите цени.Ние считаме горните точки за наши ключови фактори.

   Продължаваме да следваме високи критерии за безкомпромисно качество, верни на принципите си, което е доказателство за сила, постоянство и устойчивост.                                                                                                            

   „ТРЕЙДБИЛД“ ООД е вписана в Централен професионален регистър на строителя с Удостоверения № I - TV 023063, № I - TV 011525 № II - TV 005972, № III - TV 006851, № IV - TV 009613, № V - TV 014099

Ремонтни дейности
Инфраструктурно стрителство
Електро инсталации
ВиК инсталации
Груб строеж
Жилищно строителство
ПРОЕКТИ
Сертификати и удостоверения
Научи повече