Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

 

Референция - Австрийско посолство

Обект №1 сграда на допълващо застрояване - гараж

  • Извършено СМР - Препокриване със зидария по било, подмазване и ремомнт на мазилката на калканна стена (ограда) със съседен имот; подмяна на мазилките (вътрешни и външни) на сграда-гараж; торкретирана на стена от сградатал; дренаж и подмяна на настилката и плочки пред и около гаража, както и ремонт на настилката на подхода към гаража и оформяне на околното пространство; 

Обект №2 - сграда на основно застрояване

  • Извършено СМР - Ремонт на хидроизолацията на покрив; подмяна на мазилки на таванско помещение; ремонт на тераси;

Обект №3 сграда на основно застрояване

  • Извършено СМР - ремонт на част от покрив, включваща подмяна на елементи за снегозадържане и отводняване.