Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

 

Референция - Централна автогара София

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ:

  • Фрезоване на асфалтова настилка
  • Доставка и полагане на емулсия
  • Доставка и полагане на асфалтобетон
  • Подмяна на уличен оток
  • Обектът е сграда клас А с РЗП 7173 кв.м. и скапацитет над 2200 посетители на час.