Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

Сертификати и удостоверения

Прикачени документи

ISO_Certificate_45001-2018
ISO_Certificate_14001-2015
ISO_Certificate_9001-2015
Сертификат - Програма за сертифициране по индустриална автоматизация
Сертификат - Теория на температурния сензор за промишлеността Автоматизация
Сертификат - Въведение в температурните сензори за Индустриална автоматизация
Сертификат - Контрол на температурата
Сертификат - Контрол налягане и температура
Сертификат - Възобновяеми енергийни източници
Удостоверение за професионално обучение - Възобновяеми енергийни източници
Удостоверение за добро изпълнение - "Уотопия" АД - Funtopia Paradise
Удостоверение за добро изпълнение - "Уотопия" АД - Colider Activity Center
Удостоверение за добро изпълнение - "Централна автогара"
Удостоверение за добро изпълнение - "Комплекс Експо 2000"
Удостоверение за добро изпълнение - "Полиграфически комбинат Димитър Благоев"
Удостоверение за добро изпълнение - "Л'Ореал"
Удостоверение за добро изпълнение - "Офис сграда Виридиян"
Удостоверение за добро изпълнение - "Литекс Тауър"
Удостоверение за добро изпълнение - "HYUNDAI"
Удостоверение за добро изпълнение - "Римска баня"
Удостоверение за добро изпълнение - "Ем Джи - Изток 2010"
Удостоверение за добро изпълнение - "Римска баня"
Удостоверение КСБ
Удостоверение КСБ
Удостоверение КСБ
Удостоверение КСБ
Удостоверение КСБ
Удостоверение КСБ
Удостоверение за добро изпълнение - "Българска Патриаршия - Св. Синод"
Удостоверение за добро изпълнение - "Народно събрание"
Препоръка
Удостоверение за добро изпълнение - "Фърст Фасилити България"
Удостоверение за добро изпълнение - "Кардучи"
Удостоверение за добро изпълнение - "Централна автогара"
Удостоверение за добро изпълнение - "НКБХТ"
Удостоверение за добро изпълнение - "Австрийско посолство"
Удостоверение за добро изпълнение - "Община Лом"