Трейдбилд ЕООД
Строителни и ремонтни дейности в град София, Малинова долина

Електроинсталации

Под „Електроинсталации“ се разбира изграждане на електроинсталация в процес, при който се използват разпределителни съоръжения, проводници и други, които да доведат електроенергията до консуматорите, сред които са печките, хладилниците, осветителните тела, бойлерите и така нататък.