Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

Инфраструктурно строителство

Под “Инфраструктурно строителство“ се разбира, изпълнение на проектисвързани с изграждането на пътища и съоръжения, строителство и реконструкция на съоръжения от прилежащата инфраструктура като:

  • Мостове;
  • Надлези; корекции на речни корита;
  • Благоустрояване на пешеходни градски зони;
  • Детски градини и паркове.