Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

Ремонтни дейности

Под „Ремонтни дейности“ се разбира извършване на ремонти, довършителни дейности и реконструкции изпълнени гарантирано прецизно, в посочения срок и в рамките на определения бюджет.