Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

Жилищно строителство

Под „ Жилищно строителство“ се разбира осъществяване на проекти, инженеринг и строителство на жилищни сгради. Предлагаме луксозно строителство, базирано на високите технологии и качествено изпълнение на всеки детайл.