Трейдбилд ЕООД
Строителство и ремонтни дейности в град София, ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков 28

За нас

Екипът на "Трейдбилд" ЕООД се състои от архитекти и инженери с богат опит в сферата на разработването, управлението, изпълнението на строителнии инвестиционни проекти.

Дружеството е член на Камара на строителите в България и разполага с екип от експерти по следните специалности:

 • Архитектура;
 • Строителни конструкции;
 • Топлотехника (Отопление, вентилация и климатизация);
 • Газоснабдяване;
 • Електроинсталации и автоматика;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Енергийнаефективност;
 • Пътностроителство;
 • Телекомуникации;
 • Технолог в областта на производствените процеси;
 • Санитарно инженерство;
 • Противопожарна техника и безопасност;
 • Геодезия;
 • Хидрогеология и инженерна геология;
 • План за безопасност и здраве;
 • План за управление на строителните отпадъци.